Dan vključujoče informacijske družbe 2017 o razvojnem zaostanku na področju digitalnih veščin

Mreza NVO-VID

Ljubljana, 17. maj 2017 ‒ Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe organizirala Dan vključujoče informacijske družbe 2017 z naslovom »Problemi razvoja digitalnih veščin v Sloveniji in kako jih reševati?«

Udeleženci dogodka so poudarili, da je potrebno izboljšati sodelovanje med različnimi sektorji pri krepitvi e-veščin vseh družbenih skupin. Pri tem je ključnega pomena zagotavljanje dostopa do financiranja za digitalno tehnologijo in razvoj digitalnih veščin, predvsem pa je potrebno posebno pozornost nameniti zmanjševanju digitalnega razkoraka, s posebnim poudarkom na kategorijah posameznikov, ki nimajo digitalnih veščin in jim posledično grozi socialna izključenost. V povezavi s slednjim si bo Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo še naprej prizadevala tako za večjo prepoznavnosti projektov na področju e-pismenosti in e-vključevanja kot tudi za krepitev in razvoj nevladnih organizacij na področju informacijske družbe.

I. Vabilo

II. Program

III. Predstavitve predavateljev

IV. Video posnetki

V. Izjava za javnost

VI. Fotogalerija

VII. Medijske objave

VIII. Soorganizatorji

Medijska podpora dogodku: Zavod Studio 12 – elektronski in TV medij.

Za možnost uporabe prostora se zahvaljujemo Rampa laboratoriju za hekanje znanosti, umetnosti in družbe.

Twitter dogodek je dostopen na povezavi https://twitter.com/i/moments/869986616269565953.


I. Vabilo

Vabilo na dogodek je dostopno na povezavi http://www.nevladni.info/wp-content/uploads/2017/05/Vabilo_program_Dan_VID_2017.pdf.

II. Program

Slovenija se po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe uvršča v povprečje Evropske unije na področju razvitosti digitalnih znanj in spretnosti med prebivalstvom. Ne glede na to, pa država primerjalno bistveno zaostaja na področju digitalnih veščin za komuniciranje v digitalnem okolju in reševanje problemov. Pomanjkanje digitalnih veščin hkrati predstavlja drugi najpomembnejši razlog, zaradi katerega gospodinjstva ne uporabljajo interneta. Ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe v navezavi na prihajajoče razprave v okviru Slovenske digitalne koalicije http://digitalna.si/ opozarjamo na aktualne probleme razvoja e-veščin v Sloveniji, predstavljamo prispevek nevladnih organizacij pri njihovem naslavljanju ter izpostavljamo nujnost sodelovanja različnih sektorjev na tem področju.

Program dan VID 2017

III. Predstavitve predavateljev

Simon Delakorda, Mreža NVO-VID: Problematika e-veščin v Sloveniji. (uvodna predstavitev, pdf)

Jure Trbič, Zavod za upravno poslovanje: E-veščine in podpora uporabnikom za storitve e-uprave. (pdf)

Tjaša Sobočan, Simbioza Digitalna Akademija: Simbioza Digitalna Akademija.

Petra Cilenšek, Stičišče NVO Osrednje Slovenije in Tjaša Bajc, ZLHT-Regionalni center NVO: E-veščine nevladnih organizacij na lokalni ravni (Pametni glas NVO). (pdf)

IV. Video posnetki

Video posnetek pogovora »Izzivi na področju krepitve e-veščin v Sloveniji in vloga nevladnih organizacij«. Sodelovali so Alenka Reissner (predsednica Komisije za izobraževanje, publiciteto in informatiko pri Zvezi društev upokojencev), Igor Miljavec (predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica) in Andrej Vernekar (Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije / Kiberpipa). Pogovor je povezovala Simona Knavs (Društvo Duh časa).

Okrogla miza – Izzivi na področju krepitve e-veščin v Sloveniji in vloga nevladnih organizacij from Studio 12 on Vimeo.

Video posnetek okrogle mize deležnikov Slovenske digitalne koalicije »Priložnosti in ovire medsektorskega sodelovanja pri krepitvi digitalnih veščin«. Sodelovali so Marjan Turk (generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo na Ministrstvu za javno upravo), Igor Zorko (član upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije), Bojan Sever (župan občine Idrija), mag. Aleš Košir (vodja Univerzitetne službe za informatiko na Univerzi v Ljubljani in Ana Pleško (predstavnica mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo). Razpravo je moderiral mag. Simon Delakorda (direktor Inštituta za elektronsko participacijo).

Okrogla miza – Priložnosti in izzivi medsektorskega sodelovanja pri razvoju informacijske družbe v Sloveniji from Studio 12 on Vimeo.

V. Izjava za javnost

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ob Mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe opozarja na razvojni zaostanek Slovenije na področju vključevanja v informacijsko družbo s pomočjo e-veščin. Nevladne organizacije kot posebej problematična področja izpostavljajo pomanjkljivo obvladovanje veščin za komuniciranje v digitalnem okolju in reševanje problemov. Neobvladovanje e-veščin hkrati predstavlja drugi najpomembnejši razlog, zaradi katerega gospodinjstva v Sloveniji ne uporabljajo interneta. Celotna izjava za javnost je dostopna na povezavi http://digitalna.si/sporocilo-za-javnost–ob-mednarodnem-dnevu-telekomunikacij-in-informacijske-druzbe-19-05-2017.html ali v pdf formatu.

VI. Fotogalerija
STA fotogalerija dneva vključujoče informacijske družbe 2017
Fotogalerija dneva vključujoče informacijske družbe 2017. Vir: Slovenska tiskovna agencija.
VII. Medijske objave

Na dnevu vključujoče informacijske družbe o problemih razvoja digitalnih veščin v Sloveniji. STA, 15. maj 2017.

Digitalno znanje za vključenost vseh v informacijsko družbo. STA, 17. maj 2017.

Svetovni dan telekomunikacij v znamenju masovnih podatkov. TaTrenutek.si, 17. maj 2017.

VIII. Soorganizatorji

Logotipi NVO Dan VID 2017

Dodatne informacije: Simon Delakorda, simon.delakorda@inepa.si, 041 365 529.


Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je stičišče civilne družbe, ki si prizadeva za kakovostno življenje v informacijski družbi in za opolnomočenje ljudi s pomočjo digitalnih tehnologij. Mreža povezuje 21 društev, zasebnih zavodov, socialnih podjetij in skupnosti, ki se zavzemamo za digitalno enakost, zasebnost in varnost na spletu, prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado ter demokratično e-participacijo. Podrobnejše informacije o vsebinski mreži so dostopne na povezavi http://www.nevladni.info/vsebinske-mreze/mreza-nevladnih-organizacij-za-vkljucujoco-informacijsko-druzbo/.

Dan vključujoče informacijske družbe 2016 povezal nevladne organizacije in ostale sektorje

Mreza NVO-VID

Ljubljana, 17. maj 2016 ‒ Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe organizirala Dan vključujoče informacijske družbe 2016 z naslovom »Problemi razvoja digitalne družbe v Sloveniji in kako jih reševati?«

Dogodek je širši javnosti predstavil aktualne probleme razvoja informacijske družbe v Sloveniji, izpostavil prispevek civilno družbenih organizacij pri njihovem naslavljanju ter opozoril na pomen digitalnih tehnologij za kakovost življenja. V okviru programa so se zvrstile okrogle mize z govorci iz različnih sektorjev informacijske družbe in predavanja s prikazi praktičnih projektov.

I. Vabilo

II. Program

III. Predstavitve predavateljev

IV. Video posnetki

V. Izjava za javnost

VI. Fotogalerija

VII. Medijske objave

VIII. Soorganizatorji

Izvedbo dogodka je podprlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.


I. Vabilo

Vabilo na dogodek je dostopno na povezavi http://www.nevladni.info/wp-content/uploads/2016/05/Vabilo_program_Dan_VID_2016.pdf.

II. Program

Program Dan VID 2016

III. Predstavitve predavateljev

Simona Knavs, Društvo Duh časa: Ali sta računalnik in internet šolski potrebščini? (pdf)

Vid Doria, Transparency International Slovenia: Preglednost javnega upravljanja – Zakonodajni monitor. (pdf)

Zoran Mihajlović, Zavod Studio 12 – elektronski in TV medij: Civilno-družbeni mediji v informacijski družbi. (pdf)

Andrej Vernekar, Društvo Lugos / Kiberpipa: Vzpostavljanje informacijske infrastrukture z odprtimi standardi, storitvami in prosto programsko opremo. (pdf)

Igor Trupina, WLAN Slovenija: Odprta informacijska infrastruktura – Odprto brezžično omrežje Slovenije. (pdf)

dr. Maja Jančič Bogataj, Zavod Inštitut za intelektualno lastnino: Avtorske pravice na spletu – slovenske Creative commons licence (povezava).

IV. Video posnetki

Video posnetek pogovora »Problemi razvoja digitalne družbe v Sloveniji – pogled nevladnih organizacij«. Sodelovali so Ana Pleško (Simbioza Genesis, socialno podjetje), Jurij Krpan (Zavod Kersnikova – Rampa), Adriana Dvoršak (Sekcija za e-zdravje, mreža NVO-VID) in Luka Frelih (Društvo Ljudmila). Pogovor je povezoval Borut Jerman (Kulturno izobraževalno društvo PiNA).

Dan vključujoče informacijske družbe 2016 – Problemi razvoja digitalne družbe from Studio 12 on Vimeo.

Video posnetek predavanj »Prakse naslavljanja problemov informacijske družbe (projekti nevladnih organizacij)«. Sodelovali so Simona Knavs, Društvo Duh časa (Ali sta računalnik in internet šolski potrebščini?), Vid Doria, Transparency International Slovenia (Preglednost javnega upravljanja – Zakonodajni monitor), Zoran Mihajlović, Zavod Studio 12 – elektronski in TV medij (Civilno-družbeni mediji v informacijski družbi), Andrej Vernekar, Društvo Lugos / Kiberpipa (Vzpostavljanje informacijske infrastrukture z odprtimi standardi, storitvami in prosto programsko opremo), Igor Trupina, WLAN Slovenija (Odprta informacijska infrastruktura – Odprto brezžično omrežje Slovenije) in Maja Jančič Bogataj, Zavod Inštitut za intelektualno lastnino (Avtorske pravice na spletu – slovenske Creative commons licence). Predavanja je povezoval Gašper Deržanič, Mozilla Slovenija.

Prakse naslavljanja problemov informacijske družbe (projekti nevladnih organizacij) from Studio 12 on Vimeo.

Video posnetek okrogle mize »Priložnosti in izzivi medsektorskega sodelovanja pri naslavljanju problemov razvoja informacijske družbe v Sloveniji«. Sodelovali so Tomas Tišler (sekretar, Direktorat za informacijsko družbo, MIZŠ), Dušan Zupančič (direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije, GZS), dr. Mitja Jermol (Inštitut Jožef Stefan, Pametna mesta in skupnosti) in mag. Simon Delakorda (Mreža NVO-VID, Zavod Inštitut za elektronsko participacijo). Okroglo mizo je moderiral dr. Stanko Blatnik (Zavod IPAK).

Priložnosti in izzivi medsektorskega sodelovanja pri naslavljanju problemov razvoja informacijske družbe. from Studio 12 on Vimeo.

Dogodek je bil predvajan v živo prek neposrednega video prenosa na spletnem naslovu http://studio12.tv/dan-info-druzbe-2016/.

V. Izjava za javnost

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ob Mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe opozarja na prepočasen razvoj države Slovenije na področju digitalne družbe. Nevladne organizacije, socialna podjetja in skupnosti kot posebej problematična področja izpostavljajo nerazvitost odprte vlade, omejeno e-participacijo med volitvami, nezaupanje v varnost digitalnih storitev, digitalno izključenost ranljivih skupin, nizko stopnjo družbenih inovacij v digitalnem okolju in šibko politično podporo razvoju informacijske družbe v Sloveniji. Ključni razlog za naštete težave se nahaja v pomanjkanju dialoga med različnimi deležniki na področju informacijske družbe in odsotnosti medsektorske vizije pri institucionalnem umeščanju področja v sistem vladnih resorjev ter posledičnega zagotavljanja javno-političnih mehanizmov za hitrejši razvoj digitalne družbe. Celotna izjava za javnost je dostopna na povezavi http://www.nevladni.info/wp-content/uploads/2016/05/Sporočilo-za-javnost-Dan-VID-2016.pdf.

Ob dnevu vključujoče informacijske družbe 2016 izpostavljamo projekt Računalniki za socialno ogrožene http://racunalniki.duh-casa.si/, ki poteka pod okriljem Društva Duh časa.

VI. Fotogalerija
VII. Medijske objave

Cerar o pomenu partnerstva, nevladne organizacije pa o problemih digitalne preobrazbe. Večer.com, 17. maj 2016.

Nevladne organizacije o problemih razvoja digitalne družbe v Sloveniji. STA, 17. maj 2016.

Ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe. Računalniške novice, 17. maj 2016.

17. maj – svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe. Svet24.si, 17. maj 2016.

Gorenjski glas

Radio Tomi

VIII. Soorganizatorji

Logotipi Dan VID 2016_vsi

Kontaktna oseba: mag. Simon Delakorda, simon.delakorda@inepa.si, 041 365 529.


Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je stičišče civilne družbe, ki si prizadeva za kakovostno življenje v informacijski družbi in za opolnomočenje ljudi s pomočjo digitalnih tehnologij www.informacijska-druzba.org. Mreža se zavzema za digitalno enakost, zasebnost in varnost na spletu, prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado ter demokratično e-participacijo. Mreža je bila v obdobju 2014-2015 sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada (prednostna usmeritev »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«).