Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo

Mreza NVO-VID

Predstavitvena zgibanka mreže za obdobje 2014-2015 (pdf)

Facebook: www.facebook.com/NVO.VID

Twitter: www.twitter.com/NVO_VID

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwh6TL7HAoE-nFZi2C-vHrw

Spletna stran: www.informacijska-druzba.org

Poslanstvo / namen

Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je stičišče civilne družbe, ki si prizadeva za kakovostno življenje v informacijski družbi in za opolnomočenje ljudi s pomočjo digitalnih tehnologij. Mreža se zavzema za digitalno enakost, zasebnost in varnost na spletu, prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado ter demokratično e-participacijo. Cilji vsebinske mreže so krepitev usposobljenosti in prepoznavnosti NVO, povezovanje in razvoj civilne družbe, analize in prenos dobrih praks, uporaba in razvoj novih storitev, vplivanje na javne politike in zakonodajo, ozaveščanje javnosti o informacijski družbi, informiranje o programski opremi in spletnih storitvah, produkcija video vsebin ter sodelovanje z drugimi sektorji in mediji.

Izzivi / problemi v javnem interesu oz. na področju kakovosti življenja, katere nagovarja mreža

Slovenija se uvršča na 19. mesto med 28 državami članicami EU na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe v 2015. Ključni izzivi na področju kakovosti življenja v informacijski družbi so poleg dostopnosti fiksnih širokopasovnih povezav in dragih storitev naslednji:
– slabo razvite digitalne javne storitve (v Sloveniji le 29 % uporabnikov interneta izpolnjene obrazce javni upravi posreduje elektronsko);

– zaostanek na področju zagotavljanja prostega dostopa do podatkov (Slovenija se uvršča na 23. mesto);
– nizek odstotek rednih uporabnikov interneta (68 %, pod povprečjem EU, ki znaša 75 %, s čimer se uvršča na 20. mesto v EU);
– le 56 % državljanov ima osnovo digitalno znanje, kar je prav tako pod evropskim povprečjem;
– visoka stopnja nezaupanja v spletne transakcije (npr. komuniciranje prek družbenih omrežij).
Vir: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=8830.

Najpomembnejši izziv za nevladne organizacije na področju informacijske družbe predstavljata majhen obseg sodelovanja in povezovanja, ki zmanjšujeta njihov potencial pri vključevanju prebivalstva v digitalno družbo. Slednje se kaže v omejenem informiranju in ozaveščanje širše javnosti o prednostih, izzivih in pasteh življenja v informacijski dobi ter majhnem obsegu novih komunikacijskih praks, uporabe digitalnih storitev in razvoja novih tehnoloških aplikacij, ki so koristne za delovanje nevladnih organizacij. Nepovezanost nevladnih organizacij se kaže tudi v njihovi neprepoznavnosti kot akterja v civilnemu dialogu na področju oblikovanja politik in zakonodaje informacijske družbe, ki bi skozi demokratične in nadzorne funkcije civilne družbe zagovarjal javni interes ter interes depriviligiranih skupin v razmerju do obstoječih industrijskih, storitvenih, državnih, regulativnih in drugih deležnikov.

Najpomembnejši rezultati / uspehi

Rezultati mreže po prvem letu delovanja (pdf, december 2015)

Analiza dejavnosti in potreb NVO na področju informacijske družbe (pdf, december 2015)

Na kaj smo ponosni pri mreži NVO za vključujočo informacijsko družbo? (pdf)

Dnevi vključujoče informacijske družbe 2015

Dan vključujoče informacijske družbe 2016

Dan vključujoče informacijske družbe 2017

Dan vključujoče informacijske družbe 2018

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je dosegla naslednje rezultate:
– vključitev stališč zainteresiranih nevladnih organizacij v Strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020;
– v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije pripravila predlog dopolnil za novelo Zakona o elektronskih komunikacijah;
– vzpostavila sodelovanje z Direktoratom za informatiko na Ministrstvu za javno upravo v okviru pobude za uporabnikom prijazno in vključujočo e-upravo;
– izvedla 7 brezplačnih usposabljanj (spletnih seminarjev) za NVO na področju postavljanja spletnih strani, uporabe družbenih omrežij, izdelave spletnih video prispevkov, namiznega založništva itd;
– pripravila serijo izobraževalnih video oddaj z različnih področij vsakdanjega življenja v informacijski družbi;
– izvedla svetovanja in mentoriranje nevladnih organizacij na področju upravljanja spletnih strani in multimedije;
– izvedla multimedijsko podporo Festivalu nevladnih organizacij LUPA 2014;
– vzpostavila pilotni računalniški “oblak” spletnih storitev za NVO;
– vzpostavila sodelovanje med nevladnimi organizacijami, gospodarstvom in mestnimi občinami na področju lokalne e-participacije;
– oblikovala Referenčni seznam proste programske opreme za nevladne organizacije in priporočila za spodbujanje uporabe prostih storitev za nevladne organizacije;
– organizirala Dan vključujoče informacijske družbe 2015 in 2016;
– izvedla analizo obsega, dejavnosti, potenciala in potreb NVO sektorja v Sloveniji na področju informacijske družbe;
– sodelovala pri mednarodni pobudi “Social Internet Forum”;
– sodelovala s Fakulteto za družbene vede v Ljubljani pri pobudi za predstavniško e-demokracijo;
– pripravila priročnik za komuniciranje nevladnih organizacij z mladimi;
– izvajanje aktivnosti za razpis za dejavnosti NVO na področju informacijske družbe (v teku).

Sodelujoče organizacije v mreži

Kontakt
Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo
Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana
info@inepa.si, 041 365 529 (koordinator mag. Simon Delakorda)