Dan vključujoče informacijske družbe 2016 povezal nevladne organizacije in ostale sektorje

Mreza NVO-VID

Ljubljana, 17. maj 2016 ‒ Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe organizirala Dan vključujoče informacijske družbe 2016 z naslovom »Problemi razvoja digitalne družbe v Sloveniji in kako jih reševati?«

Dogodek je širši javnosti predstavil aktualne probleme razvoja informacijske družbe v Sloveniji, izpostavil prispevek civilno družbenih organizacij pri njihovem naslavljanju ter opozoril na pomen digitalnih tehnologij za kakovost življenja. V okviru programa so se zvrstile okrogle mize z govorci iz različnih sektorjev informacijske družbe in predavanja s prikazi praktičnih projektov.

I. Vabilo

II. Program

III. Predstavitve predavateljev

IV. Video posnetki

V. Izjava za javnost

VI. Fotogalerija

VII. Medijske objave

VIII. Soorganizatorji

Izvedbo dogodka je podprlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.


I. Vabilo

Vabilo na dogodek je dostopno na povezavi http://www.nevladni.info/wp-content/uploads/2016/05/Vabilo_program_Dan_VID_2016.pdf.

II. Program

Program Dan VID 2016

III. Predstavitve predavateljev

Simona Knavs, Društvo Duh časa: Ali sta računalnik in internet šolski potrebščini? (pdf)

Vid Doria, Transparency International Slovenia: Preglednost javnega upravljanja – Zakonodajni monitor. (pdf)

Zoran Mihajlović, Zavod Studio 12 – elektronski in TV medij: Civilno-družbeni mediji v informacijski družbi. (pdf)

Andrej Vernekar, Društvo Lugos / Kiberpipa: Vzpostavljanje informacijske infrastrukture z odprtimi standardi, storitvami in prosto programsko opremo. (pdf)

Igor Trupina, WLAN Slovenija: Odprta informacijska infrastruktura – Odprto brezžično omrežje Slovenije. (pdf)

dr. Maja Jančič Bogataj, Zavod Inštitut za intelektualno lastnino: Avtorske pravice na spletu – slovenske Creative commons licence (povezava).

IV. Video posnetki

Video posnetek pogovora »Problemi razvoja digitalne družbe v Sloveniji – pogled nevladnih organizacij«. Sodelovali so Ana Pleško (Simbioza Genesis, socialno podjetje), Jurij Krpan (Zavod Kersnikova – Rampa), Adriana Dvoršak (Sekcija za e-zdravje, mreža NVO-VID) in Luka Frelih (Društvo Ljudmila). Pogovor je povezoval Borut Jerman (Kulturno izobraževalno društvo PiNA).

Dan vključujoče informacijske družbe 2016 – Problemi razvoja digitalne družbe from Studio 12 on Vimeo.

Video posnetek predavanj »Prakse naslavljanja problemov informacijske družbe (projekti nevladnih organizacij)«. Sodelovali so Simona Knavs, Društvo Duh časa (Ali sta računalnik in internet šolski potrebščini?), Vid Doria, Transparency International Slovenia (Preglednost javnega upravljanja – Zakonodajni monitor), Zoran Mihajlović, Zavod Studio 12 – elektronski in TV medij (Civilno-družbeni mediji v informacijski družbi), Andrej Vernekar, Društvo Lugos / Kiberpipa (Vzpostavljanje informacijske infrastrukture z odprtimi standardi, storitvami in prosto programsko opremo), Igor Trupina, WLAN Slovenija (Odprta informacijska infrastruktura – Odprto brezžično omrežje Slovenije) in Maja Jančič Bogataj, Zavod Inštitut za intelektualno lastnino (Avtorske pravice na spletu – slovenske Creative commons licence). Predavanja je povezoval Gašper Deržanič, Mozilla Slovenija.

Prakse naslavljanja problemov informacijske družbe (projekti nevladnih organizacij) from Studio 12 on Vimeo.

Video posnetek okrogle mize »Priložnosti in izzivi medsektorskega sodelovanja pri naslavljanju problemov razvoja informacijske družbe v Sloveniji«. Sodelovali so Tomas Tišler (sekretar, Direktorat za informacijsko družbo, MIZŠ), Dušan Zupančič (direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije, GZS), dr. Mitja Jermol (Inštitut Jožef Stefan, Pametna mesta in skupnosti) in mag. Simon Delakorda (Mreža NVO-VID, Zavod Inštitut za elektronsko participacijo). Okroglo mizo je moderiral dr. Stanko Blatnik (Zavod IPAK).

Priložnosti in izzivi medsektorskega sodelovanja pri naslavljanju problemov razvoja informacijske družbe. from Studio 12 on Vimeo.

Dogodek je bil predvajan v živo prek neposrednega video prenosa na spletnem naslovu http://studio12.tv/dan-info-druzbe-2016/.

V. Izjava za javnost

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ob Mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe opozarja na prepočasen razvoj države Slovenije na področju digitalne družbe. Nevladne organizacije, socialna podjetja in skupnosti kot posebej problematična področja izpostavljajo nerazvitost odprte vlade, omejeno e-participacijo med volitvami, nezaupanje v varnost digitalnih storitev, digitalno izključenost ranljivih skupin, nizko stopnjo družbenih inovacij v digitalnem okolju in šibko politično podporo razvoju informacijske družbe v Sloveniji. Ključni razlog za naštete težave se nahaja v pomanjkanju dialoga med različnimi deležniki na področju informacijske družbe in odsotnosti medsektorske vizije pri institucionalnem umeščanju področja v sistem vladnih resorjev ter posledičnega zagotavljanja javno-političnih mehanizmov za hitrejši razvoj digitalne družbe. Celotna izjava za javnost je dostopna na povezavi http://www.nevladni.info/wp-content/uploads/2016/05/Sporočilo-za-javnost-Dan-VID-2016.pdf.

Ob dnevu vključujoče informacijske družbe 2016 izpostavljamo projekt Računalniki za socialno ogrožene http://racunalniki.duh-casa.si/, ki poteka pod okriljem Društva Duh časa.

VI. Fotogalerija
VII. Medijske objave

Cerar o pomenu partnerstva, nevladne organizacije pa o problemih digitalne preobrazbe. Večer.com, 17. maj 2016.

Nevladne organizacije o problemih razvoja digitalne družbe v Sloveniji. STA, 17. maj 2016.

Ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe. Računalniške novice, 17. maj 2016.

17. maj – svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe. Svet24.si, 17. maj 2016.

Gorenjski glas

Radio Tomi

VIII. Soorganizatorji

Logotipi Dan VID 2016_vsi

Kontaktna oseba: mag. Simon Delakorda, simon.delakorda@inepa.si, 041 365 529.


Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je stičišče civilne družbe, ki si prizadeva za kakovostno življenje v informacijski družbi in za opolnomočenje ljudi s pomočjo digitalnih tehnologij www.informacijska-druzba.org. Mreža se zavzema za digitalno enakost, zasebnost in varnost na spletu, prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado ter demokratično e-participacijo. Mreža je bila v obdobju 2014-2015 sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada (prednostna usmeritev »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«).