Komentarji in pripombe na osnutek Smernic za sodelovanje Vlade RS z NVO

V Konzorciju vsebinskih mrež se odzivamo na osnutek Smernic za sodelovanje Vlade Republike Slovenije z nevladnimi organizacijami, skozi katerega prepoznavamo in pozdravljamo načelno zavezo organa izvršilne oblasti h krepitvi vzvodov in mehanizmov sodelovanja in dialoga s civilno družbo ter k doslednejšemu ter bolj dorečenemu izvajanju povezanih politik, zakonov, predpisov in sklepov.

Preberi več “Komentarji in pripombe na osnutek Smernic za sodelovanje Vlade RS z NVO”

Spletna orodja za zagovorništvo in mobilizacijo državljanov

V okviru izobraževanj za digitalizacijo nevladnih organizacij je Mreža NVO-VID za Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije izvedla predstavitev digitalnih orodij za vplivanje na javne politike, vključevanje državljanov in izvajanje zagovorništva. Primeri so vključevali informacijska (podatkovna), komunikacijska (mobilizacijska) in odločevalska (glasovalna) spletna orodja.

Preberi več “Spletna orodja za zagovorništvo in mobilizacijo državljanov”

Dopis SVRK-u glede vključevanja vsebinskih mrež NVO v pripravo strateških razvojnih dokumentov države Slovenije

Vsebinske mreže nevladnih organizacij Slovenije pričakujemo, da bomo v proces priprave Vizije razvoja Slovenije do leta 2050 in Strategije razvoja Slovenije do leta 2030 imele možnost sodelovanja na način, kot ga določajo Resolucija o normativni dejavnosti, Smernice za vključevanje deležnikov v pripravo predpisov in smernice OECD.

Nevladni sektor, predvsem vsebinske mreže, ima namreč veliko kompleksnih predlogov, ki zahtevajo bolj poglobljene razprave, kot jih omogočajo predvidene časovno omejene delavnice s splošno javnostjo v petih mestih.

Ker se zavedamo pomembnosti priprave strateških razvojnih dokumentov, bomo letno konferenco Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije, ki bo potekala meseca junija, posvetili prav tej temi in vas ter Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK) že sedaj vabimo k sodelovanju.

Pričakujemo tudi, da bo SVRK v svoje nadaljnje delavnice, ki bodo namenjene pridobivanju predlogov s strani sektorskih in področnih interesov oz. akterjev, vključila tudi vsebinske mreže nevladnih organizacij.

Želimo poudariti, da so vsebinske mreže nevladnih organizacij skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami pomemben akter in soustvarjalec razvojnih dokumentov države Slovenije, kateremu je potrebno posvetiti podobno institucionalno pozornost in vključenost kot ostalim sektorjem (javna uprava, gospodarstvo itd.).

Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije v imenu Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij

Dopis Konzorcija vsebinskih mrež NVO Slovenije (29.3.2016) (pdf)