Dan vključujoče informacijske družbe 2017 o razvojnem zaostanku na področju digitalnih veščin

Mreza NVO-VID

Ljubljana, 17. maj 2017 ‒ Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe organizirala Dan vključujoče informacijske družbe 2017 z naslovom »Problemi razvoja digitalnih veščin v Sloveniji in kako jih reševati?«

Udeleženci dogodka so poudarili, da je potrebno izboljšati sodelovanje med različnimi sektorji pri krepitvi e-veščin vseh družbenih skupin. Pri tem je ključnega pomena zagotavljanje dostopa do financiranja za digitalno tehnologijo in razvoj digitalnih veščin, predvsem pa je potrebno posebno pozornost nameniti zmanjševanju digitalnega razkoraka, s posebnim poudarkom na kategorijah posameznikov, ki nimajo digitalnih veščin in jim posledično grozi socialna izključenost. V povezavi s slednjim si bo Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo še naprej prizadevala tako za večjo prepoznavnosti projektov na področju e-pismenosti in e-vključevanja kot tudi za krepitev in razvoj nevladnih organizacij na področju informacijske družbe.

I. Vabilo

II. Program

III. Predstavitve predavateljev

IV. Video posnetki

V. Izjava za javnost

VI. Fotogalerija

VII. Medijske objave

VIII. Soorganizatorji

Medijska podpora dogodku: Zavod Studio 12 – elektronski in TV medij.

Za možnost uporabe prostora se zahvaljujemo Rampa laboratoriju za hekanje znanosti, umetnosti in družbe.

Twitter dogodek je dostopen na povezavi https://twitter.com/i/moments/869986616269565953.


I. Vabilo

Vabilo na dogodek je dostopno na povezavi http://www.nevladni.info/wp-content/uploads/2017/05/Vabilo_program_Dan_VID_2017.pdf.

II. Program

Slovenija se po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe uvršča v povprečje Evropske unije na področju razvitosti digitalnih znanj in spretnosti med prebivalstvom. Ne glede na to, pa država primerjalno bistveno zaostaja na področju digitalnih veščin za komuniciranje v digitalnem okolju in reševanje problemov. Pomanjkanje digitalnih veščin hkrati predstavlja drugi najpomembnejši razlog, zaradi katerega gospodinjstva ne uporabljajo interneta. Ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe v navezavi na prihajajoče razprave v okviru Slovenske digitalne koalicije http://digitalna.si/ opozarjamo na aktualne probleme razvoja e-veščin v Sloveniji, predstavljamo prispevek nevladnih organizacij pri njihovem naslavljanju ter izpostavljamo nujnost sodelovanja različnih sektorjev na tem področju.

Program dan VID 2017

III. Predstavitve predavateljev

Simon Delakorda, Mreža NVO-VID: Problematika e-veščin v Sloveniji. (uvodna predstavitev, pdf)

Jure Trbič, Zavod za upravno poslovanje: E-veščine in podpora uporabnikom za storitve e-uprave. (pdf)

Tjaša Sobočan, Simbioza Digitalna Akademija: Simbioza Digitalna Akademija.

Petra Cilenšek, Stičišče NVO Osrednje Slovenije in Tjaša Bajc, ZLHT-Regionalni center NVO: E-veščine nevladnih organizacij na lokalni ravni (Pametni glas NVO). (pdf)

IV. Video posnetki

Video posnetek pogovora »Izzivi na področju krepitve e-veščin v Sloveniji in vloga nevladnih organizacij«. Sodelovali so Alenka Reissner (predsednica Komisije za izobraževanje, publiciteto in informatiko pri Zvezi društev upokojencev), Igor Miljavec (predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica) in Andrej Vernekar (Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije / Kiberpipa). Pogovor je povezovala Simona Knavs (Društvo Duh časa).

Okrogla miza – Izzivi na področju krepitve e-veščin v Sloveniji in vloga nevladnih organizacij from Studio 12 on Vimeo.

Video posnetek okrogle mize deležnikov Slovenske digitalne koalicije »Priložnosti in ovire medsektorskega sodelovanja pri krepitvi digitalnih veščin«. Sodelovali so Marjan Turk (generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo na Ministrstvu za javno upravo), Igor Zorko (član upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije), Bojan Sever (župan občine Idrija), mag. Aleš Košir (vodja Univerzitetne službe za informatiko na Univerzi v Ljubljani in Ana Pleško (predstavnica mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo). Razpravo je moderiral mag. Simon Delakorda (direktor Inštituta za elektronsko participacijo).

Okrogla miza – Priložnosti in izzivi medsektorskega sodelovanja pri razvoju informacijske družbe v Sloveniji from Studio 12 on Vimeo.

V. Izjava za javnost

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ob Mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe opozarja na razvojni zaostanek Slovenije na področju vključevanja v informacijsko družbo s pomočjo e-veščin. Nevladne organizacije kot posebej problematična področja izpostavljajo pomanjkljivo obvladovanje veščin za komuniciranje v digitalnem okolju in reševanje problemov. Neobvladovanje e-veščin hkrati predstavlja drugi najpomembnejši razlog, zaradi katerega gospodinjstva v Sloveniji ne uporabljajo interneta. Celotna izjava za javnost je dostopna na povezavi http://digitalna.si/sporocilo-za-javnost–ob-mednarodnem-dnevu-telekomunikacij-in-informacijske-druzbe-19-05-2017.html ali v pdf formatu.

VI. Fotogalerija
STA fotogalerija dneva vključujoče informacijske družbe 2017
Fotogalerija dneva vključujoče informacijske družbe 2017. Vir: Slovenska tiskovna agencija.
VII. Medijske objave

Na dnevu vključujoče informacijske družbe o problemih razvoja digitalnih veščin v Sloveniji. STA, 15. maj 2017.

Digitalno znanje za vključenost vseh v informacijsko družbo. STA, 17. maj 2017.

Svetovni dan telekomunikacij v znamenju masovnih podatkov. TaTrenutek.si, 17. maj 2017.

VIII. Soorganizatorji

Logotipi NVO Dan VID 2017

Dodatne informacije: Simon Delakorda, simon.delakorda@inepa.si, 041 365 529.


Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je stičišče civilne družbe, ki si prizadeva za kakovostno življenje v informacijski družbi in za opolnomočenje ljudi s pomočjo digitalnih tehnologij. Mreža povezuje 21 društev, zasebnih zavodov, socialnih podjetij in skupnosti, ki se zavzemamo za digitalno enakost, zasebnost in varnost na spletu, prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado ter demokratično e-participacijo. Podrobnejše informacije o vsebinski mreži so dostopne na povezavi http://www.nevladni.info/vsebinske-mreze/mreza-nevladnih-organizacij-za-vkljucujoco-informacijsko-druzbo/.

Vabilo na srečanje nevladnih organizacij z glasnikom digitalnih tehnologij

Mreza NVO-VID

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, socialnimi podjetji in skupnostmi na področju digitalne družbe in informacijsko-komunikacijskih tehnologij

lepo vabi na dogodek

»Srečanje nevladnih organizacij z glasnikom digitalnih tehnologij«,

ki bo potekal v sredo, 14. decembra 2016, od 14.00 do 15.30 ure v Rampa Laboratoriju, Kersnikova 4, Ljubljana.

V uvodnem delu srečanja bodo predstavljeni vloga in aktivnosti glasnika digitalnih tehnologij ter projekti NVO na področju informacijske družbe, ki so splošno koristni in omogočajo nevladnim organizacijam lažji dostop do digitalnih tehnologij pri uresničevanju njihovega poslanstva.

V drugem delu bo potekala skupna razprava, v kateri bodo udeleženci izmenjali poglede na aktualno dogajanje v zvezi z digitalizacijo Slovenije ter opredelili pričakovanja o vlogi glasnika digitalnih tehnologij ter nevladnih organizacij, socialnih podjetij in skupnosti v nedavno ustanovljeni Slovenski digitalni koaliciji.

Zaradi lažje organizacije dogodka prosimo za potrditev udeležbe prek spletne prijavnice https://www.1ka.si/a/111141 do torka, 13. decembra.

Dodatne informacije: mag. Simon Delakorda, simon.delakorda@inepa.si, 041 365 529.

 
Logotipi Dan VID 2016_vsi
 

Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je stičišče civilne družbe, ki si prizadeva za kakovostno življenje v informacijski družbi in za opolnomočenje ljudi s pomočjo digitalnih tehnologij. Mreža povezuje društva, zasebne zavode, socialna podjetja in skupnosti, ki se zavzemajo za digitalno enakost, zasebnost in varnost na spletu, prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado ter demokratično e-participacijo. Spletna stran http://www.nevladni.info/vsebinske-mreze/mreza-nevladnih-organizacij-za-vkljucujoco-informacijsko-druzbo/.