Vlada mora nevladne organizacije sprejeti kot zaveznike pri iskanju rešitev


Ljubljana, 10. oktober 2018 – Na današnjem nacionalnem srečanju so slovenske in tuje nevladne organizacije izpostavile, da so pritiski na nevladne organizacije nedopustni. Vlada RS mora narediti domačo nalogo in se seznaniti s pomenom in nalogami nevladnih organizacij: le tako se zgodbe, ko predstavniki vlade neupravičeno diskreditirajo in pritiskajo na nevladne organizacije, ko te opravljajo svoje zakonsko opredeljene naloge, ne bodo ponavljale. Spoznati mora, da so nevladne organizacije zaveznik države pri iskanju najustreznejših rešitev na številnih področjih, in jim podati roko.

Nacionalno srečanje pod imenom Podprimo se! je organiziral Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij v sodelovanju s Focusom, društvom za sonaraven razvoj. Na dogodku smo pogledali tuje in domače primere pritiskov na nevladnike, obenem pa smo se s pomočjo gostij iz tujine seznanili z mehanizmi za odzivanje na tovrstne pritiske. Na srečanju smo gostili Giado Negri (European Civic Forum), ki nam je predstavila nekaj evropskih primerov odzivov NVO na pritisk in Shenno Sanchez (Friends of the Earth Europe), ki nam je predstavila primere globalne solidarnosti med NVO. Primer iz Slovenije je predstavila Katarina Bervar Sternad (PIC).

Civilna družba v EU je že marsikje ogrožena. V Sloveniji stanje sicer še ni alarmantno, vsekakor pa zaznavamo trende, ki slabijo demokracijo in kratijo človekove pravice. Tukaj smo svojo vlogo prepoznale tudi vsebinske mreže oz. Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije, katerega primarni namen je prav povezovanje in sodelovanje NVO in pa tudi krepitev nevladnega sektorja. Zato smo se zbrali vsi tisti, ki smo prepoznali, da nam včasih, ko se znajdemo v težkih situacijah pri našem delu, zmanjka podpora naših kolegov oziroma smo prepričani, da je podpora nevladnih kolegov in kolegic še kako potrebna in pomembna.

Dodatne vsebine o dogodku: http://www.planbzaslovenijo.si/43-news/471-podprimo-se-nacionalno-srecanje-nevladnih-organizacij.

“Dogodek finančno podpira Evropska unija. Njegova vsebina je v domeni organizatorjev in v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije.”