Uspešno potekala nacionalna konferenca “Združimo moči za oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020”

CNVOS in Ministrstvo za javno upravo sta v torek, 21.4.2015 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani organizirala nacionalno konferenco »Sooblikujemo Slovenijo – Združimo moči za oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020«.

Ministrstvo za javno upravo je začelo s pripravo Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Strategija se bo pripravljala skozi daljši vključujoč proces (konferenca, delovne skupine, razprave na Svetu za razvoj prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij ipd.). Na konferenci smo po metodi odprtega prostora pretehtali ukrepe za razvoj, ki smo jih nevladne organizacije v preteklosti že večkrat predlagale, predvsem pa smo se pogovarjali o strateških ciljih in iskali nove dodatne ukrepe na področju razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva.

VEČ >>

 

Uspešen Posvet med Vlado RS in NVO

Vlada RS je 11. 03. 2015 gostila posvet s predstavniki vsebinskih mrež, v katere so združene nevladne organizacije, ki delujejo na področjih zdravja, okolja, izobraževanja, sociale, različnih oblik preventivnega dela, participacije in na drugih, ključnih temah. Nevladni sektor v Sloveniji ostaja finančno in kadrovsko podhranjen, saj je v njen še vedno zaposlenih manj kot procent ljudi.

Namen posveta je bil izboljšanje sodelovanja med resornimi ministrstvi in strukturnimi vsebinskimi mrežami za zagotavljanje boljših razmer za delovanje nevladnih organizacij ter pregled možnosti umestitve financiranja strukturnih organizacij v izvedbene načrte resornih ministrstev v okviru ukrepov in ciljev posameznih prednostnih osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Podrobnosti s srečanja si lahko preberete v Sporočilu za medije POSVET Vlada RS in NVO.

VEČ >>

 

Odgovor SVRK na poziv k vključevanju vsebinskih mrež NVO v pripravo strateških dokumentov

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je odgovorila na dopis Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije glede vključevanja vsebinskih mrež NVO v pripravo vizije razvoja Slovenije do leta 2050 in strategije razvoja do leta 2030.

Dopis Konzorcija vsebinskih mrež NVO Slovenije (19.1.2016) (pdf)

Odgovor SVRK (pdf)