Več demokracije za več Evrope – začetek vseevropske kampanje

Civilnodružbene organizacije iz Madžarske, Hrvaške (CROSOL), Latvije (LAPAS) in Slovenije (SLOGA) so pričele z vseevropsko spletno kampanjo proti povečanju aliberalinih demokracij. Kampanja »Več demokracije za več Evrope« (More Democracy for More Europe) je odgovor na vedno večje aliberalne trende, predvsem v Vzhodni Evropi, njen namen pa je spodbuditi državljane teh držav, da ostanejo zvesti človekovim pravicam, liberalni demokraciji in vladavini prava.


Grafitarji, umetniki iz vseh štirih držav, so bili pozvani, da ustvarijo grafite, ki bo opozarjali na te trende. Vse umetnine so vidne prek videa: https://youtu.be/YRJb2ZTcAYY. Več informacij o kampanji je dostopno prek povezave: http://www.crosol.hr/eng/pan-european-campaign-more-democracy-for-more-europe.

Fenomen aliberalnih demokracij zmanjšuje koncept demokracije samo na večstrankarski sistem, hkrati pa poskuša zatreti ali institucionalno marginalizirati vse ostale temeljne elemente, potrebne za ustrezno delovanje demokratične pluralistične družbe. V tem smislu politični voditelji tako imenovanih aliberalnih demokracij neposredno napadajo človekove pravice, zlasti tiste, povezane s svobodo zbiranja, združevanja in izražanja. Kritične organizacije civilne družbe, neodvisni mediji ter neodvisno sodstvo in druge institucije, ki so odgovorne za zaščito človekovih pravic in delovanja demokracije, so vse bolj izpostavljene njihovemu vplivu. Ta pojav je bil znan zunaj EU, vendar se je v zadnjih nekaj letih začel širiti tudi znotraj meja EU.

Razmere na Poljskem in Madžarske so morda najboljši primer take politike, kjer državljani dajejo podporo političnim strankam, katerih politični cilji so v nasprotju z evropskim načelom vladavine prava EU. Druge vzhodnoevropske in srednjeevropske države so prav tako občutljive do tovrstnih napadov. Vidimo enak vzorec kot na Madžarskem in Poljskem – napadi na civilnodružbene skupine, neodvisne medije in porast ksenofobije. Begunska kriza je razmere le še zaostrila. To je jasno znamenje, da so se državljani vzhodnoevropskih držav članic EU pripravljeni odreči nekaterim temeljnim vrednotam in človekovim pravicam, kot so svoboda izražanja, svoboda zbiranja, svoboda medijev, civilna družba ali neodvisno sodstvo. Ti trendi resno ogrožajo evropska načela vladavine prava.

S to kampanjo želimo poslati različna sporočila iz vzhodnoevropskih držav. Verjamemo, da so aliberalne demokracije slabe demokracije. Menimo tudi, da mora Evropa spremeniti in sprejeti več demokracije ter zagotoviti večjo zaščito za vse vrednote človekovih pravic; od civilnih in političnih do socialnih in ekonomskih pravic. Želimo živeti v družbah, kjer liberalne pravice ne obremenjujejo družbenoekonomskih pravic in obratno.

Državljani teh držav – državljani Evrope – izjavljamo, da ne podpiramo vzpona aliberalnih demokracij. Ideja solidarnosti in demokracije v Evropi mora živeti naprej. Samo skupaj lahko ozdravimo naše demokracije.

Več demokracije za več Evrope!

Več informacij:

Patricija Virtič

SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

031 410 550

patricija.virtic@sloga-platform.org

SLOGA – kampanja Več demokracije za več Evrope SPOROČILO ZA JAVNOST

DAINIS-SLO_slova-disc-3 FLOX-SLO_4 LUNAR_SLO_4 TEOSON_SLO_3


logo_Sloga (2)lapas logologo crosol