Rezultati vsebinske mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo po prvem letu delovanja

Vsebinska mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID), ki povezuje nevladne organizacije za digitalno enakost, zasebnost na svetovnem spletu, prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado in demokratično e-participacijo, je predstavila rezultate svojega dela po prvem letu delovanja.

V obdobju od septembra 2014 do oktobra 2015 je mreža izvedla 4 procese vplivanja na javne politike, 145 mentorskih ur za NVOje na vsebinskem področju, 3 akcije z namenom krepitve povezovanja NVO, 3 analize z namenom ugotavljanja stanja, potreb in potenciala NVO in 5 skupnih akcij/iniciativ NVO v sodelovanju z drugimi sektorji. Mreža NVO-VID se je pridružila Konzorciju vsebinskih mrež Slovenije v decembru 2014.

Predstavitev rezultatov (povezava) Facebook profil mreže NVO-VID (povezava) Twitter profil mreže NVO-VID (povezava)


Pobuda NVO za sofinanciranje preventivnih ukrepov pred kajenjem iz trošarin na tobačne izdelke

Prilivi v proračun iz trošarin na tobačne izdelke so mnogo nižji od družbenih stroškov kajenja, na katere najbolj vplivata smrtnost in obolevnost med kadilci. Dnevno umre v Sloveniji 10 ljudi zaradi posledic kajenja, zato Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij podpira javno razpravo o ustreznosti zdravstvene in tobačne zakonodaje.

Med krizo se ljudje pogosteje zatekajo k uporabi tobaka, alkohola in psihofarmakološkim sredstvom, kar škodljivo vpliva na njihovo zdravje. Negativne posledice zlorab se kopičijo, rešujejo se v družini, s strokovno pomočjo, pa tudi s pomočjo civilnodružbenih organizacij. Naprednejši ukrepi za omejevanje dostopa do tobačnih izdelkov kot so licenčnine, prepoved promocije in višje trošarine, zmanjšujejo porabo tobaka in tudi negativne družbene posledice.

S spremembo Zakona o trošarinah in z že sprejeto Uredbo se povečujejo trošarine in s tem cena škatlice cigaret. Trošarine se stekajo v integralni proračun, v interesu NVO za zdravje pa je, da se vrnejo civilni družbi in namenijo preventivi in pomoči pri odvajanju od kajenja.

Besedilo pobude (pdf)

Dodatne informacije (povezava)