Odprto protestno pismo Ministrstvu za finance in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo glede predloga Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov

Maribor, 22. junij 2016

Gospod Dušan Mramor, minister za finance ; Ministrstvo RS za finance

Gospod Zdravko Počivavšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo; Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo

ZADEVA: Poziv k razjasnitvi stališča Ministrstva za finance in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, glede predloga Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov.

Podpora vsebinskih NVO mrež Slovenije in ostalih organizacij s presečnim področjem delovanja v javnem zdravju – predlogu Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI).

Spoštovani gospod minister,

Slovenska Zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, koordinator nacionalne vsebinske mreže nevladnih organizacij Slovenije za področje zdravja – NVO varujejo naše zdravje in Inštitut za raziskave in razvoj Utrip, koordinator nacionalne vsebinske mreže za zdravje – Preventivna platforma, podpiramo predlog Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, v obliki, kot je pripravljen in sicer v celoti, saj bo le tako zares učinkovit.

Zelo smo zaskrbljeni glede stališč, argumentacije ter opredelitve vašega ministrstva do predloga ZOUTPI, ki je trenutno v fazi medresorskega usklajevanja.

Sprašujemo vas, kdo bo plačal zdravstveno in gospodarsko škodo zaradi uporabe tobaka v Sloveniji? Predlog Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov sledi priporočilom Okvirne konvencije za tobačno kontrolo Svetovne zdravstvene organizacije, ki jo je naša država ratificirala leta 2005, ter določilom EVROPSKE TOBAČNE DIREKTIVE.

Okvirna konvencija SZO o nadzoru nad tobakom OPOZARJA POGODBENICE v Preambuli, da je »treba biti pozoren na vse poskuse tobačne industrije za spodkopavanje in rušenje prizadevanj za nadzor nad tobakom in biti seznanjen z dejavnostmi tobačne industrije, ki negativno vplivajo na prizadevanja za nadzor nad tobakom«;

Člen 5.3. te konvencije, zahteva od vlad, da zavzamejo ukrepe za zaščito javnega zdravja PRED INTERESI TOBAČNE INDUSTRIJE (…»pred komercialnimi in drugimi pridobljenimi pravicami tobačne industrije«…), kar pomeni dvig zavedanja o zasvojljivi in škodljivi naravi tobačnih produktov, o vzpostavitvi ukrepov, ki omejujejo interakcijo med tobačno industrijo in tistimi, ki so ključni za regulacijo tobačnih produktov in zagotavljanje transparentnosti, zavračanje partnerstev in neobvezujočih dogovorov s tobačno industrijo, nasprotovati in regulirati, kolikor je mogoče, aktivnosti tobačne industrije, ki so opisane kot «družbeno odgovorne« in so namenjene zgolj marketingu in stikom z javnostjo.

Spoštovani gospod minister, odgovorni ste za vzpostavitev in implementacijo tobačnega zakona in za zaščito takšnega zakona, ki ne deluje v prid tobačne industrije!

Odgovorni ste za vse nadaljnje prezgodnje smrti in bolezni, nastale zaradi rabe tobaka, kot tudi za prezgodnje obolevanje otrok in mladine, ki eksperimentirajo s tobakom in kadijo.

Nenazadnje ste odgovorni tudi za finančno škodo, ki jo državi, zdravstveni blagajni oziroma davkoplačevalcem povzročajo posledice zdravju nadvse škodljive rabe tobačnih izdelkov.

Celotno besedilo protestnega pisma (pdf).

Vabilo na novinarsko konferenco o novi Tobačni zakonodaji RS v javni razpravi

Vsebinske mreže nevladnih organizacij Slovenije s področja javnega zdravja v sodelovanju s Konzorcijem vsebinskih mrež NVO, vabimo na novinarsko konferenco na temo nove Tobačne zakonodaje RS v javni razpravi: »NEVLADNE ORGANIZACIJE V SLOVENIJI – NOVI TOBAČNI ZAKONODAJI NAPROTI«, ki bo potekala v četrtek, 24. marca ob 11.00 uri, v CITY HOTELU Ljubljana (Dvorana »C«) Dalmatinova ulica 15, Ljubljana.

Sedemletna prizadevanja slovenskih nevladnih organizacij (NVO) na področju zdravja so obrodila sadove. Na poziv Evropske komisije smo skupaj s povezanimi tujimi NVO preko neodvisnih poslancev v evropskem parlamentu, ter z močno mednarodno medijsko kampanjo, slovenske NVO pomembno doprinesle k sprejetju nove EU Direktive o tobačnih izdelkih (Tobacco products directive – 2014/40/EU).

V luči javne razprave o novi tobačni zakonodaji, ki mora biti sprejeta v celoti, saj bo le tako lahko zares učinkovita, bomo predstavili naša stališča ter nekaj ključnih dejstev v zvezi s spremembo zakonodaje RS na področju omejevanja uporabe tobačnih izdelkov. Predstavili bomo tudi naše predloge za dopolnitev Predloga Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter pomembne novosti predloga zakona, ki so se v predlog uvrstile na podlagi iniciacije slovenskih NVO.

Govorci in teme novinarske konference:

Miha Lovše – Mreža NVO varujejo naše zdravje: Učinkoviti ukrepi za zmanjševanje neenakosti v zdravju.
Taktike zavajanja tobačne industrije (embalaža, aditivi).

Jan Peloza – Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija: Nadzor nad izvajanjem zakonodaje v praksi.
Novi produkti in s tobakom povezani izdelki.

Matej Košir – Preventivna Platforma: Preventivni programi NVO na področju preprečevanja zasvojenosti – financiranje preventivnih programov, licenciranje in licenčnine.

Na srečanje so povabljeni tudi predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Urada Svetovne zdravstvene organizacije za Slovenijo in pristojnih Ministrstev RS ter Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Informacije o dogodku: Miha Lovše, nvo.zdravje@tobak-zveza.si, 031 330 122.

Veselimo se srečanja z vami, vabljeni!

Vsebinske mreže nevladnih organizacij Slovenije s področja javnega zdravja v sodelovanju s Konzorcijem vsebinskih mrež NVO

Vabilo v pdf.

Pobuda NVO za sofinanciranje preventivnih ukrepov pred kajenjem iz trošarin na tobačne izdelke

Prilivi v proračun iz trošarin na tobačne izdelke so mnogo nižji od družbenih stroškov kajenja, na katere najbolj vplivata smrtnost in obolevnost med kadilci. Dnevno umre v Sloveniji 10 ljudi zaradi posledic kajenja, zato Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij podpira javno razpravo o ustreznosti zdravstvene in tobačne zakonodaje.

Med krizo se ljudje pogosteje zatekajo k uporabi tobaka, alkohola in psihofarmakološkim sredstvom, kar škodljivo vpliva na njihovo zdravje. Negativne posledice zlorab se kopičijo, rešujejo se v družini, s strokovno pomočjo, pa tudi s pomočjo civilnodružbenih organizacij. Naprednejši ukrepi za omejevanje dostopa do tobačnih izdelkov kot so licenčnine, prepoved promocije in višje trošarine, zmanjšujejo porabo tobaka in tudi negativne družbene posledice.

S spremembo Zakona o trošarinah in z že sprejeto Uredbo se povečujejo trošarine in s tem cena škatlice cigaret. Trošarine se stekajo v integralni proračun, v interesu NVO za zdravje pa je, da se vrnejo civilni družbi in namenijo preventivi in pomoči pri odvajanju od kajenja.

Besedilo pobude (pdf)

Dodatne informacije (povezava)