Rezultati vsebinske mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo po prvem letu delovanja

Vsebinska mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID), ki povezuje nevladne organizacije za digitalno enakost, zasebnost na svetovnem spletu, prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado in demokratično e-participacijo, je predstavila rezultate svojega dela po prvem letu delovanja.

V obdobju od septembra 2014 do oktobra 2015 je mreža izvedla 4 procese vplivanja na javne politike, 145 mentorskih ur za NVOje na vsebinskem področju, 3 akcije z namenom krepitve povezovanja NVO, 3 analize z namenom ugotavljanja stanja, potreb in potenciala NVO in 5 skupnih akcij/iniciativ NVO v sodelovanju z drugimi sektorji. Mreža NVO-VID se je pridružila Konzorciju vsebinskih mrež Slovenije v decembru 2014.

Predstavitev rezultatov (povezava) Facebook profil mreže NVO-VID (povezava) Twitter profil mreže NVO-VID (povezava)