Predstavitev

 14. oktober 2016: Nacionalna konferenca Družbena inovacija in nevladne organizacije 

Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij (NVO) je organiziral Nacionalno konferenco na temo Družbena inovacija in nevladne organizacije, namen katere je aktivno prispevati k strateškemu okvirju Slovenije do 2050, ki nastaja znotraj državnega projekta priprave nove dolgoročne Strategije razvoja Slovenije (SRS).  Timotej Šooš, vodja projekta Strategija razvoja Slovenije, Vlada Republike Slovenije, je predstavil dosedanje delo na področju priprave SRS.  V moderirani razpravi so deleženci najprej iskali osnovne gradnike družbene inovacije, da lahko posamezno inovacijo poimenujemo kot družbeno inovacijo. Odprla se je tudi razprava glede enačenja pojmov socialna in družbena inovacija. Razpravo so nadaljevali z zapisom pogojev in okoliščin, ki so nujne, da se družbena inovacija lahko implementira ter postane trajna in trajnostna. Kot zaključek konference so vsebinske mreže oblikovale nekaj izhodišč skupnih in ključnih družbenih inovacij, na katerih bodo tudi medsebojno sodelovale.

Več si lahko preberete v Sporočilu za javnost_Nacionalno srečanje vsebinskih mrež.

Program konference

Kratko poročilo


7. marec 2016: Rezultati vsebinske mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo po prvem letu delovanja

Vsebinska mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID), ki povezuje nevladne organizacije za digitalno enakost, zasebnost na svetovnem spletu, prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado in demokratično e-participacijo, je predstavila rezultate svojega dela po prvem letu delovanja.

V obdobju od septembra 2014 do oktobra 2015 je mreža izvedla 4 procese vplivanja na javne politike, 145 mentorskih ur za NVOje na vsebinskem področju, 3 akcije z namenom krepitve povezovanja NVO, 3 analize z namenom ugotavljanja stanja, potreb in potenciala NVO in 5 skupnih akcij/iniciativ NVO v sodelovanju z drugimi sektorji. Mreža NVO-VID se je pridružila Konzorciju vsebinskih mrež Slovenije v decembru 2014.

Predstavitev rezultatov (povezava) Facebook profil mreže NVO-VID (povezava) Twitter profil mreže NVO-VID (povezava)


1. marec 2016: Pobuda NVO za sofinanciranje preventivnih ukrepov pred kajenjem iz trošarin na tobačne izdelke

Prilivi v proračun iz trošarin na tobačne izdelke so mnogo nižji od družbenih stroškov kajenja, na katere najbolj vplivata smrtnost in obolevnost med kadilci. Dnevno umre v Sloveniji 10 ljudi zaradi posledic kajenja, zato Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij podpira javno razpravo o ustreznosti zdravstvene in tobačne zakonodaje.

Med krizo se ljudje pogosteje zatekajo k uporabi tobaka, alkohola in psihofarmakološkim sredstvom, kar škodljivo vpliva na njihovo zdravje. Negativne posledice zlorab se kopičijo, rešujejo se v družini, s strokovno pomočjo, pa tudi s pomočjo civilnodružbenih organizacij. Naprednejši ukrepi za omejevanje dostopa do tobačnih izdelkov kot so licenčnine, prepoved promocije in višje trošarine, zmanjšujejo porabo tobaka in tudi negativne družbene posledice.

S spremembo Zakona o trošarinah in z že sprejeto Uredbo se povečujejo trošarine in s tem cena škatlice cigaret. Trošarine se stekajo v integralni proračun, v interesu NVO za zdravje pa je, da se vrnejo civilni družbi in namenijo preventivi in pomoči pri odvajanju od kajenja.

Besedilo pobude (pdf)

Dodatne informacije (povezava)


26. februar 2016: Odgovor SVRK na poziv k vključevanju vsebinskih mrež NVO v pripravo strateških dokumentov

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je odgovorila na dopis Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije glede vključevanja vsebinskih mrež NVO v pripravo vizije razvoja Slovenije do leta 2050 in strategije razvoja do leta 2030.

Dopis Konzorcija vsebinskih mrež NVO Slovenije (19.1.2016) (pdf)

Odgovor SVRK (pdf)


Nacionalna konferenca “Nevladne organizacije, vsebinske mreže in njihov pomen za družbo”

Ljubljana, 10. junij 2015 – Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij (NVO) je organiziral Nacionalno konferenco o strategiji razvoja vsebinskih mrež nevladnih organizacij z namenom, da se pokažejo potenciali nevladnih organizacij in se opredeli vloga vsebinskih mrež v prihodnje. Pristojni minister Boris Koprivnikar podpira povezovanje in sodelovanje in tudi dolgoročnejše financiranje, v kolikor le to  doprinese k dobrobiti države.

Več si lahko preberete v izjavi za javnost.

Vabilo na konferenco >>

Program konference >>


Okrogla miza “Ljudje najdejo rešitve”

Na okrogli mizi, ki je potekala v torek, 12. maja 2015, v Maxi klubskem salonu, je Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij (NVO) predstavil akcijo Ljudje najdejo rešitve. »Akcija je namenjena ozaveščanju o pomenu delovanja vsebinskih mrež nevladnih organizacij in predstavitvi potreb, na podlagi katerih so se vzpostavile nevladne organizacije. Na današnji okrogli mizi smo to želeli predstaviti s konkretnimi zgodbami posameznikov, ki so jim NVO oziroma mreže NVO izboljšale življenje,« je v imenu Konzorcija pojasnila Sara Geiger Smole.

Več si lahko preberete v izjavi za javnost.


Uspešno potekala nacionalna konferenca “Združimo moči za oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020”

CNVOS in Ministrstvo za javno upravo sta v torek, 21.4.2015 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani organizirala nacionalno konferenco »Sooblikujemo Slovenijo – Združimo moči za oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020«.

Ministrstvo za javno upravo je začelo s pripravo Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Strategija se bo pripravljala skozi daljši vključujoč proces (konferenca, delovne skupine, razprave na Svetu za razvoj prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij ipd.). Na konferenci smo po metodi odprtega prostora pretehtali ukrepe za razvoj, ki smo jih nevladne organizacije v preteklosti že večkrat predlagale, predvsem pa smo se pogovarjali o strateških ciljih in iskali nove dodatne ukrepe na področju razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva.

VEČ >>

 


Uspešen Posvet med Vlado RS in NVO

Vlada RS je 11. 03. 2015 gostila posvet s predstavniki vsebinskih mrež, v katere so združene nevladne organizacije, ki delujejo na področjih zdravja, okolja, izobraževanja, sociale, različnih oblik preventivnega dela, participacije in na drugih, ključnih temah. Nevladni sektor v Sloveniji ostaja finančno in kadrovsko podhranjen, saj je v njen še vedno zaposlenih manj kot procent ljudi.

Namen posveta je bil izboljšanje sodelovanja med resornimi ministrstvi in strukturnimi vsebinskimi mrežami za zagotavljanje boljših razmer za delovanje nevladnih organizacij ter pregled možnosti umestitve financiranja strukturnih organizacij v izvedbene načrte resornih ministrstev v okviru ukrepov in ciljev posameznih prednostnih osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Podrobnosti s srečanja si lahko preberete v Sporočilu za medije POSVET Vlada RS in NVO.

VEČ >>