»Preventivna platforma« – vsebinska mreža NVO na področju zdravja

Spletna stran: www.preventivna-platforma.si
Facebook: www.facebook.com/PreventivnaPlatforma
Twitter: https://twitter.com/PreventPlatform

Nosilna NVO oz. konzorcij
Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«

Poslanstvo / namen
Smo mreža, ki stremi k izboljšanju kakovosti v preventivi na področju promocije zdravja in zdravega življenjskega sloga ter spremembam, dopolnitvam in izboljšanju nadzora nad izvajanjem zakonodaje s področja zdravja in socialnega varstva (zlasti preprečevanja vseh oblik zasvojenosti).

Izzivi / problemi v javnem interesu oz. na področju kakovosti življenja, katere nagovarja mreža
Analiza stanja na področju preventive, ki jo je v preteklih letih opravila naša mreža, je pokazala, da sta znanje o sodobni preventivi in praktična uporaba učinkovitih preventivnih pristopov v Sloveniji še vedno pomanjkljiva. Stanje na tem področju se je zaradi aktivnosti naše mreže v veliki meri spremenilo na bolje, saj nosilci in izvajalci preventivnih aktivnosti vse pogosteje kritično razmišljajo o lastnem preventivnem delu in spreminjajo pristope v praksi. Še vedno precejšen del preventivnih dejavnosti temelji na neučinkovitih (ali celo škodljivih) pristopih, ki jih je treba v naslednjih letih postopoma odpraviti ter razvoj preventivnega dela (zlasti tistega v NVO) usmeriti v postopno uvajanje dobrih in učinkovitih praks, upoštevanje vsaj minimalnih kakovostnih standardov ter vključevanje dokazano učinkovitih komponent v preventivne programe v Sloveniji.

Najpomembnejši rezultati / uspehi, ki jih je mreža dosegli za boljše življenje ljudi
Najpomembnejši rezultati so: (1) priprava in promocija različnih smernic in priporočil za delo na področju preventive in vrednotenja preventivnih programov; (2) priprava in izvedba izobraževanj za izboljšanje kakovosti preventive in vrednotenja preventivnih programov; ter (3) priprava številnih predlogov sprememb in dopolnitev strategij in zakonodaje s področja alkohola, tobaka, prepovedanih drog in drugih oblik zasvojenosti.

Kontakt
Inštitut »Utrip«, Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana
Matej Košir
031 880 520
info@institut-utrip.si