Mreža NVO za rekreacijo v naravi – Vsi v naravo

Spletna stran: www.vsivnaravo.pzs.si
Facebook: www.facebook.com/vsivnaravo

Nosilna NVO oz. konzorcij
Planinska zveza Slovenije

Poslanstvo / namen

Mreža NVO za rekreacijo v naravi je bila formirana v jeseni leta 2014. Namen mreže je združevanje in sodelovanje različnih športnih organizacij, ki delujejo na področju rekreacije s poudarkom na rekreaciji v naravnem okolju. Slovenije je športno precej razvita država in ima številčno in pestro športno društveno  sestavo. Številčnost je vsekakor dober pokazatelj, pomeni pa toliko večjo potrebo po usklajevanju in skupnem nastopanju. Rekreacija v naravi namreč posega na mnoga področja, od športa, okolja, infrastrukture, sociale, zdravstva, kmetijstva… Tako, da je potrebno biti prisoten in slišan na vseh teh področjih, da s tem pomagamo ustvarjati pogoje za delovanje športnih društev in s tem širimo rekreacijo med ljudmi.

Izzivi / problemi v javnem interesu oz. na področju kakovosti življenja, katere nagovarja mreža

Na vsebinskem področju rekreacije v naravi se srečujemo z izzivom velike razpršenosti različnih športnih aktivnosti v naravi. Poleg tega pa se na področju rekreacije v naravi pogosto srečujemo z zahtevnim usklajevanjem interesov varstva narave, zasebne lastnine in možnostjo za gibanje v naravnem okolju.
Želimo si večje prepoznavnosti rekreacije in športa v smislu preventivnega učinka in tudi same oblike zdravljenja in lajšanja določenih zdravstvenih simptomov. Prav tako želimo društva spodbuditi, da v svoje delo vključujejo tudi programe in druge osebe s posebnimi potrebami.

Najpomembnejši rezultati / uspehi, ki jih je mreža dosegli za boljše življenje ljudi

Mreža NVO v takšni obliki obstaja deluje šele nekaj mesecev. Kljub temu pa smo se zavzemali za pogoje gibanja v naravi. Pravica do gibanja in rekreacije v naravi namreč v zadnjem času postaja vse manj samoumevna. S tem fokusom smo aktivno sodelovali pri pripravi ključne zakonodaje za ustrezne pogoje za delovanje rekreacijskih društev in za ohranjanje možnosti rekreacije v naravi, ki se v nekaterih predlogih pravnih aktov z vidika naravovarstva omejuje. Zavzemamo se, da bi z zakonodajo gibanje v naravi urejali in ne zgolj prepovedovali.

Kontakt

Damjan Omerzu, damjan.omerzu@pzs.si