Skupaj ustvarimo dobre zgodbe

Ahmad Ahmadi 

new

Opis zgodbe s človeškim obrazom
Ahmad Ahmadi je 21-letni begunec iz Afganistana, ki je v Slovenijo prispel kot otrok brez spremstva. Na Slovenski filantropiji mu podporo ves čas nudijo tako zaposleni kot prostovoljci. Prva prejeta pomoč je potekala v obliki skrbništva, kar je bilo za otroka v tuji državi brez kakršne koli socialne mreže izredno pomembno. Prav tako pomembna je pomoč pri urejanja pravnih in ostalih birokratskih zadev, ki je pogosto ovira že za ljudi, ki jim je slovenščina materin jezik. Ahmad si je socialno mrežo širil tudi preko prostovoljcev, ki so mu nudili učno pomoč ter z vključevanjem v družabne dogodke, tabore in na izlete, ki jih je organizirala Slovenska filantropija.
Kako pomembno je, da imaš podporo pri obisku zdravnika, iskanju namestitve, pri urejanju šolanja ipd., se človek ne zave, če se sam ne znajde v tuji državi. Zato je pomembno, da ima Ahmad vseskozi tudi psihosocialno podporo in pomoč pri integraciji. Svoje izkušnje je lahko uporabil kot svetovalec za pripravo delavnice za otroke brez spremstva v okviru evropskega projekta.

Kako je vsebinska mreža pripomogla k uspešni zgodbi / kakšna je bila njena vloga?
Slovenska filantropija kot vsebinska mreža na področju prostovoljstva že vrsto let ustvarja okolje, ki spodbuja ljudi k aktivnemu sodelovanju pri reševanju družbenih problemov, med katere sodi tudi integracija migrantov v slovensko okolje. Zaradi delovanja mreže smo lahko ustvarili kakovosten prostovoljski program in našli prostovoljce, ki so priskočili na pomoč Ahmadu.

Zakaj je delovanje vsebinske mreže pomembno tudi v prihodnje?
V Sloveniji imamo čedalje več posameznikov, katerih potrebe presegajo javne storitve, čas prinaša nove družbene izzive lokalni in globalni družbi … Delovanje vsebinske mreže je pomembno, da skrbimo za nadaljnji razvoj prostovoljskih aktivnosti, ustvarjanje novih prostovoljskih programov,  njihovo medsebojno povezovanje za hiter odziv na potrebe posameznikov ali družbe. Pomembno je imeti okolje, ki prostovoljstvo podpira, dobro voljo ljudi pa je potrebno zaščititi tudi pred morebitnimi zlorabami. Učinkovita promocija prostovoljstva je lahko le skupna in skupaj potrebujemo vstopne točke za nove prostovoljce, pa tudi iskalce prostovoljskih pomoči.

Kontakt mreže
Slovenska filantropija
Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, Poljanska c. 12, Ljubljana
Nina Lukashevich, 01 4333 40 24, slovenska@filantropija.org
W: www.filantropija.org, www.prostovoljstvo.org
FB: www.facebook.com/Slovenskafilantropija, www.facebook.com/prostovoljstvo.org
twitter.com/prostovoljstvo