PRiKAZ – Program za razvoj kompetenc za avtonomne zaposlitve

Matjaž Vodeb 

Opis zgodbe s človeškim obrazom
Matjaž Vodeb iz Zavoda BOB se je leta 2013 na Mrežo MINVOS obrnil z idejo o novem programu zaposlitve oziroma novem neformalnem izobraževalnem programu za večjo konkurenčnost na trgu dela. Ideja je padla na plodna tla na Srečanju članic, saj so vse prisotne članice podprle idejo in se zavzele, da se jo vkomponira načrt dela Mreže.
Z namenom čim kvalitetnejše priprave programa PRiKAZ je Mreža MINVOS za sodelovanju v delovni skupini povabil širok krog interesentov, ki s svojimi znanji in izkušnjami prispevajo k razvoju, zagonu in izvedbi omenjenega programa.

Kako je vsebinska mreža pripomogla k uspešni zgodbi / kakšna je bila njena vloga?
Mreža MINVOS je predelila Matjažev predlog v projektnem načrtu Mreže. Zavod BOB; od koder izhaja Matjaž Vodeb, vodja programa PRiKAZ je postal član razširjenega konzorcija Mreže. Nadalje smo ustanovili smo delovno skupino za pripravo potrebne dokumentacije za javno veljavni program PRiKAZ, za vzpostavitev komunikacije z okoljem, ki je potrebno za zagon programa (stik z Ministrstvom, mediji…). Mreža MINVOS je pri tem ponudila aktivno vlogo v smislu: podporni servis informacij, znanja, kadra in ob tem tudi informiranje članstva in pripravila anketo med članstvom o izbrani tematiki.

Zakaj je delovanje vsebinske mreže pomembno tudi v prihodnje?
Vsebinska Mreža MINVOS je servisna podporna organizacija za skoraj 200 nevladnih organizacij s področja izobraževanja v Sloveniji. Svojim članicam ponujamo vodenje civilnega dialoga, področne informacije, usposabljanja, mreženje, izmenjavo izkušenj, sodelovanja in tudi poligon za razvoj novih idej, kot je primer priprave in uveljavljanja programa PRiKAZ. Smo nepogrešljiv člen v verigi nevladnih izobraževalnih organizacij (na eni strani so uporabniki, na sredini MINVOS, NVO organizacije in na drugem koncu država), saj smo aktivni tudi na področju civilnega dialoga, ki je nujno potreben za aktivacijo različnih projektov, idej in dogodkov v nevladnem sektorju.

Kontakt mreže
Mreža MINVOS, nosilec mreže: EIC Univerzum Minerva Maribor,
Kontaktna oseba: mag. Peter Cokan
T: 059 055 575 M: 031 538 776
E: info@minvos.si
W: www.minvos.si
FB: www.facebook.com/mreza.minvos
Twitter: twitter.com/minvos