Zbiranje predlogov za aktivnosti NVO na področju digitalizacije

Mreza NVO-VID

Vsebinska mreža nevladnih organizacij na vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) vabi k posredovanju predlogov za izvedbo aktivnosti na področju informacijske družbe in digitalizacije.

Cilj zbiranja predlogov je oblikovati izhodiščni nabor aktivnosti nevladnih organizacij, ki bodo prispevale k boljšem položaju Slovenije na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe.

Prednost bodo imeli predlogi nevladnih organizacij na področju krepitve osnovnih e-veščin, povezljivosti, večje uporabe interneta in digitalnih javnih storitev države. Gre za področja, na katerih je Slovenija na indeksu DESI slabše uvrščena. Razvoj e-storitev in e-vsebin ni predmet zbiranja predlogov.

Nabor predlogov in izvedbeni okvir aktivnosti bo mreža NVO-VID v drugem koraku uskladila v dialogu z Direktoratom za informacijo družbo, ki si bo nato prizadeval pridobiti sredstva za izvedbo javnega razpisa.

Zainteresirane nevladne organizacije prosimo, da svoje predloge s povezavi s prioritetnimi področji, ki so označena z zeleno barvo, na kratki opišejo v tabeli, ki je dostopna na povezavi NVO-DESI_SLO_predlogi NVO_v1 in jo izpolnjeno pošljejo na dopisni seznam mreže NVO-VID mreza.nvo.vid@list.arnes.si ter v kopijo na e-naslov simon.delakorda@inepa.si.

V tabeli je na voljo tudi rubrika “OSTALO”, v katero lahko nevladne organizacije dodajo predloge aktivnosti, ki niso neposredno vezane na indeks DESI, bi pa po njihovi oceni pomembno prispevale k digitalizaciji Slovenije z vidika mehkih vsebin informacijske družbe.

Rok za posredovanje predlogov aktivnosti je petek, 16. marec. Za dodatne informacije vas prosimo, da se obrnete na mag. Simon Delakorda simon.delakorda@inepa.si oz. na telefonsko številko 041 365 529.