Slovenska mreža prostovoljskih organizacij

Spletna stran: www.prostovoljstvo.org, www.filantropija.org
Facebook: www.facebook.com/prostovoljstvo.org
Twitter: https://twitter.com/prostovoljstvo
YouTube: https://www.youtube.com/user/prostovoljstvo/

Nosilna NVO oz. konzorcij
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva

Poslanstvo / namen

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij je nastala kot odgovor na skupno potrebo posameznikov, organizacij in družbe po promociji prostovoljstva, prepoznavanju vrednosti prostovoljskih aktivnosti in ustvarjanju okolja, naklonjenega njegovemu razvoju. Vrednota prostovoljstva je v mrežo povezala več kot 1890 organizacij in tako postala največja vsebinska mreža in kot taka priznana s strani države.
Članicam Slovenske mreže prostovoljskih organizacij in drugim organizacijam, ki sodelujejo s prostovoljci, ponujamo brezplačno informiranje, svetovanje, spletni aplikaciji in različna usposabljanja. Tako skupaj lažje zagotavljamo kakovostno organizirano prostovoljsko delo v posameznih organizacijah ter se kot družba hitreje odzivamo na potrebe, ki nastajajo. Za razvoj prostovoljstva sodelujemo v različnih odborih, vzpostavljamo civilni dialog, nagovarjamo politične odločevalce na lokalni in nacionalni ravni ter se odzivamo na aktualne razmere. Intenzivno povezujemo članice in jih promoviramo na velikih dogodkih.

Izzivi / problemi v javnem interesu oz. na področju kakovosti življenja, katere nagovarja mreža

V Sloveniji imamo bogato tradicijo organiziranega prostovoljskega dela, saj se je začelo pojavljati že v 19. stoletju. Slovenci se tradicionalno združujemo v razna društva in podobne organizacije, skupno delo in sodelovanje pa je naša šibkejša stran. V času, ki je zaznamovan z ekonomsko krizo, postajajo prav prostovoljske organizacije mesto generiranja solidarnosti v družbi, zato je še bolj pomembno povezovanje in skupno delo v dobro družbe. Prostovoljske organizacije pogosto delujejo zgolj na prostovoljski bazi, kar ne omogoča vedno kakovostnega in trajnega vodenja organiziranega prostovoljskega dela.

Prostovoljske organizacije so po velikosti, strukturiranosti in področjih delovanja zelo različne. Zaradi novonastalih družbenih potreb razvijajo in uvajajo nove prostovoljske programe, nekatere so zaradi upada financiranja prisiljene plačane aktivnosti prenašati na prostovoljsko raven. V kolikor bodo nevladne organizacije razvile inovativne, kakovostne prostovoljske programe, ki bodo širše prepoznavni, si bodo tudi povečale možnost financiranja v bodoče.

Najpomembnejši rezultati / uspehi, ki jih je mreža dosegla za boljše življenje ljudi

Usposobljeno 1500 mentorjev in organizatorjev, ki lahko s pridobljenim znanjem vodijo prostovoljce v svojih organizacijah,
– več kot 1890 organizacij, med njimi več kot 1300 NVO, predstavlja največjo mrežo raznovrstnih prostovoljskih organizacij,
– na mesec svetujemo okoli 40 organizatorjem in mentorjem prostovoljstva in povprečno izvedemo 30 svetovalnih ur,
– osrednji prostovoljski spletni portal www.prostovoljstvo.org obišče na dan več kot 300 iskalcev informacij,
– dosežene večje spremembe sistemske ureditve prostovoljstva, kot sta na primer Zakon o prostovoljstvu in Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva.

Kontakt

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
Cesta Dolomitskega odreda 11
1000 Ljubljana
Sabrina Lever, sabrina.lever@filantropija.org, 01 430 12 88, 051 654 726