Uspešen Posvet med Vlado RS in NVO

Vlada RS je 11. 03. 2015 gostila posvet s predstavniki vsebinskih mrež, v katere so združene nevladne organizacije, ki delujejo na področjih zdravja, okolja, izobraževanja, sociale, različnih oblik preventivnega dela, participacije in na drugih, ključnih temah. Nevladni sektor v Sloveniji ostaja finančno in kadrovsko podhranjen, saj je v njen še vedno zaposlenih manj kot procent ljudi.

Namen posveta je bil izboljšanje sodelovanja med resornimi ministrstvi in strukturnimi vsebinskimi mrežami za zagotavljanje boljših razmer za delovanje nevladnih organizacij ter pregled možnosti umestitve financiranja strukturnih organizacij v izvedbene načrte resornih ministrstev v okviru ukrepov in ciljev posameznih prednostnih osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Podrobnosti s srečanja si lahko preberete v Sporočilu za medije POSVET Vlada RS in NVO.

VEČ >>