Mreža za deinstitucionalizacijo

Spletna stran:www.za-mdi.si
Facebook: www.facebook.com/groups/1576654565889647/

Nosilna NVO oz. konzorcij
YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa

Poslanstvo / namen
Mreža za deinstitucionalizacijo (MDI) je mreža organizacij s področja socialnega varstva, ki izvajajo storitve v skupnosti ali jih načrtujejo in so jim storitve v skupnosti ena glavnih usmeritev, interesov in ciljev. So zagovornice deinstitucionalizacije (DI), ki je politični in družbeni proces, ki omogoča prehod iz institucionalnega varstva in drugih podobnih oblik nastanitev v življenje v skupnosti. DI je dosegljiva takrat, ko ima oseba, ki živi v instituciji možnost, da postane polnopraven državljan in prevzame nadzor nad svojim življenjem. Veliko posameznikov, ki so senzorno, gibalno, intelektualno ovirani ali imajo težave v duševnem zdravju, je namreč zaradi pomanjkanja storitev v skupnosti, prisiljenih živeti v institucijah, kjer so jim kratene osnovne človekove pravice o svobodni izbiri kraja bivanja, načina življenja, sobivanja z družino in prijatelji, odvzeta jim je moč odločanja.

Izzivi / problemi v javnem interesu oz. na področju kakovosti življenja, katere nagovarja mreža
Institucionalno varstvo in segregirano življenje posameznikov vključenih v različne oblike institucij predstavlja kršitev človekovih pravic! To je družbeni problem, ki so ga prepoznali tako Združeni narodi, Evropska skupnost kot tudi Slovenija.

MDI želi postati enakovreden sogovornik v procesu oblikovanja politik, ukrepov in sistemskih rešitev na področju deinstitucionalizacije – DI in hkrati odpirati nove možnosti za razvoj storitev v skupnosti, ki morajo vzporedno slediti procesom DI.
MDI povezuje NVO, ki se ukvarjajo z DI ali izvajajo storitve v skupnosti za gibalno, senzorno in intelektualno ovirane uporabnike in uporabnike, ki imajo težave v duševnem zdravju ter potrebujejo pomoč – podporne storitve za neodvisno in polnopravno življenje v skupnosti.
MDI želi prispevati k boljšemu delovanju NVO, k zagotovitvi boljših pogojev za delovanje in posledično uspešnejšemu in učinkovitejšemu izvajanju storitev v skupnosti, prenosu le teh na NVO ter uresničitvi DI! S skupnimi močmi se bomo trudili, da se institucionalne prakse in metode dela ne prenesejo v storitve v skupnosti.
Hendikepiranim posameznikom želimo kakovostno vključenost v vsakdanje življenje, enakost možnosti in odpravo dolgoletne diskriminacije!

Najpomembnejši rezultati / uspehi, ki jih je mreža dosegli za boljše življenje ljudi
Vsebinska Mreža za deinstitucionalizacijo (MDI) je relativno nova vsebinska mreža, saj deluje dobrih pet mesecev. MDI predstavlja podporno okolje oragnizacijam, med katerimi mnoge že danes omogočajo številnim posameznicam in posameznikom življenje izven inštitucij, njihovo državljansko polnopravnost in odgovornost ter nadzor nad svojim življenjem.

Z razvojem MDI in procesa DI bo takih posameznic in posameznikov vedno več.
Veseli nas, da je deinstitucionalizacija bila prepoznana kot pomembna vsebina na področju vsebinskih mrež.

Kontakt
YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
MDI – Mreža za deinstitucionalizacijo
Sedež: Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana
Pisarna: Grablovičeva 62, 1000 Ljubljana
01/521-22-77, 051-435-296
info@za-mdi.si

Kontaktne osebe
Klaudija Poropat, Vodja projekta MDI
klaudija@yhd-drustvo.si
Anja Sterle, Strokovna sodelavka na projektu MDI
anja@yhd-drustvo.si