Vsebinske mreže spodbudile rešetanje o soodločanju

Vsebinske mreže Slovenije, ki so združene v konzorcij, smo organizirale letno konferenco z naslovom Soodločanje: ali civilna družba sodeluje pri odločanju?, ki je 6. decembra 2017 potekala v Hiši Evropske unije v Ljubljani. Predstavljene so bile dobre in manj dobre prakse sodelovanja na treh ravneh odločanja: lokalni, državni in naddržavni oz. Evropski ravni, govorci pa so bili tako predstavniki nevladnih organizacij kot uprav na vseh ravneh iz Slovenije ter tujine. Preberi več “Vsebinske mreže spodbudile rešetanje o soodločanju”

Srečanje vsebinskih mrež Slovenije: “Družbena inovacija in nevladne organizacije”

Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije vas vljudno vabi na letno nacionalno srečanje “Družbena inovacija in nevladne organizacije”, ki bo potekalo v petek, 14. oktobra 2016, v Narodnem muzeju (Maistrova ulica 1 – vhod s ploščadi Muzejske četrti) med 9. in 13. uro. Program srečanja.

Namen srečanja je aktivno prispevati k nastajajočemu strateškemu okvirju Slovenije do 2050, ki nastaja znotraj državnega projekta priprave nove dolgoročne Strategije razvoja Slovenije (SRS). Tema letošnjega srečanja je vloga nevladnih organizacij pri spodbujanju in razvoju družbenih inovacij. Družbene inovacije se rojevajo med ljudmi. Ti se za dosego svojih idej in vizij združujejo v organizirane oblike delovanja, tudi nevladne organizacije.

Na srečanju bi radi soočili vaše in naše skupne ali različne poglede ter tako našli definicijo družbenih inovacij, ki je sprejemljiva za nevladni sektor (npr. ali je družbena inovacija tudi uvedba pametnih telefonov), ravno tako pa tudi raziskali okoliščine in pogoje, ki pripeljejo do trajnostne družbene inovacije. Vsebinske mreže bomo v nadaljevanju srečanja iskale skupne točke naših delovanj in določiti nekaj ključnih družbenih inovacij, pri katerih bomo še intenzivneje medsebojno sodelovali.

Rezultati nacionalnega srečanja bodo predani Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, za uporabo v procesu nastajanja nove Strategije razvoja Slovenije. Več o celotnem projektu najdete na www.slovenija2050.si.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite tukaj in nam s tem olajšate organizacijo dogodka.

V pričakovanju srečanja in konstruktivnega razmisleka,

Vsebinske mreže nevladnih organizacij Slovenije.

Dopis SVRK-u glede vključevanja vsebinskih mrež NVO v pripravo strateških razvojnih dokumentov države Slovenije

Vsebinske mreže nevladnih organizacij Slovenije pričakujemo, da bomo v proces priprave Vizije razvoja Slovenije do leta 2050 in Strategije razvoja Slovenije do leta 2030 imele možnost sodelovanja na način, kot ga določajo Resolucija o normativni dejavnosti, Smernice za vključevanje deležnikov v pripravo predpisov in smernice OECD.

Nevladni sektor, predvsem vsebinske mreže, ima namreč veliko kompleksnih predlogov, ki zahtevajo bolj poglobljene razprave, kot jih omogočajo predvidene časovno omejene delavnice s splošno javnostjo v petih mestih.

Ker se zavedamo pomembnosti priprave strateških razvojnih dokumentov, bomo letno konferenco Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije, ki bo potekala meseca junija, posvetili prav tej temi in vas ter Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK) že sedaj vabimo k sodelovanju.

Pričakujemo tudi, da bo SVRK v svoje nadaljnje delavnice, ki bodo namenjene pridobivanju predlogov s strani sektorskih in področnih interesov oz. akterjev, vključila tudi vsebinske mreže nevladnih organizacij.

Želimo poudariti, da so vsebinske mreže nevladnih organizacij skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami pomemben akter in soustvarjalec razvojnih dokumentov države Slovenije, kateremu je potrebno posvetiti podobno institucionalno pozornost in vključenost kot ostalim sektorjem (javna uprava, gospodarstvo itd.).

Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije v imenu Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij

Dopis Konzorcija vsebinskih mrež NVO Slovenije (29.3.2016) (pdf)